Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Postępujące procesy starzenia się populacji– zwiększający się udział osób w wieku starszym w społeczeństwie( w tym osób wymagających wsparcia), zmiany w tradycyjnym modelu rodziny(odejście od modelu rodziny wielopokoleniowej, wzrastająca ilość rodzin niepełnych )oraz niski status ekonomiczny seniorów, w szczególności samotnych to czynniki, które powodują, że usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dostarczane przez gminę to jedna z form usług społecznych o coraz większym zasięgu i znaczeniu społecznym.

 

 

Usługi opiekuńcze to świadczenie z pomocy społecznej ,której celem jest zaspokojenie codziennych,podstawowych potrzeb osoby,która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek,chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym. Ustawa o pomocy społecznej wskazuje ,że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym,które z powodu wieku ,choroby,niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób,a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane osobom wymagającym pomocy innych osób, obejmujące wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz ,w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek RPUiPR

 

Ogłoszenia Urząd Pracy

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: