Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

O instytucji

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej
i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

 

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni (BOPSiWR) jest głównym podmiotem realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Bogatynia. Jego celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób w ich wysiłkach, zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, poprzez podejmowanie wszechstronnych działań, mających na celu życiowe usamodzielnienie.

Strukturę Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni stanowią działy: Dział Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Socjalnych, Dział Usług Opiekuńczych, Dział Finansowo-Księgowy oraz Dział Organizacyjno-Prawny.

W ramach BOPSiWR funkcjonują również:

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny aktywnie współpracuje z wieloma podmiotami, realizując przy tym założenia polityki społecznej. Nieustannie podejmuje działania, które mają na celu pomoc oraz wsparcie Mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia. Ośrodek systematycznie aktualizuje, ale również ciągle poszerza zakres i formy udzielanego wsparcia, reagując na bieżące potrzeby Mieszkańców oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej potrzebującym.


Dyrektor
Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
Ewa Duda

 

 

Dane adresowe

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
ul. Żołnierzy II AWP 14
59-920 Bogatynia
tel. 75 77 72 400/401
fax. 75 77 72 430
sekretariat@ops-bogatynia.pl
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 15:00

 Dział Usług Opiekuńczych 
od poniedziałku do  piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

Swoje siedziby mają tu również:

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Punkt Interwencji Kryzysowej Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Tu znajdziesz pomoc

 

 

Ośrodek RPUiPR

 

Ogłoszenia Urząd Pracy

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: