Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny

System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Zgodnie z art. 13 pkt 1,1a,2 (Dz.U 2020.1348) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodzin, karta przyznawana jest bezpłatnie z zastrzeżeniem ust. 1a tj. -wydanie karty podlega opłacie w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej na jego wniosek , wydana już została wyłącznie karta tradycyjna a następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną, albo członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek , udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej. Opłacie podlega również wydanie duplikatu karty zgodnie z art. 13 ust.2. Opłata za wydanie karty zgodnie z art. 13 pkt 1a ust 1 wynosi 9,21 zł., zgodnie z art. 13 pkt 2 wynosi 9,21 zł. Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 05 lutego 2020 r. na podstawie art. 30 ust 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny wysokość kwoty o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „ ustawą” wynosi – 9,78 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001863/U/D20141863Lj.pdf )
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Ośrodek RPUiPR

 

Ogłoszenia Urząd Pracy

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: