Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Informacja Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

NA ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Przykładowe wzory wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od dnia 1 lipca 2023 r. drogą online przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną, a od dnia 1 sierpnia br. także w tradycyjnej formie papierowej w Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny.

Bieżący okres zasiłkowy zaczyna się od dnia 1 listopada 2023 r.

i trwa do dnia 31 października 2023 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia br. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września br. do dnia 31 października br., ustalenie prawa do  zasiłku rodzinnego raz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada br. do dnia 31 grudnia br., ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego raz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Zasiłki rodzinne wypłacane są w okresach miesięcznych.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

Ośrodek RPUiPR

 

Ogłoszenia Urząd Pracy

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: