Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

Dodatek Solidarnościowy

UWAGA

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za uzyskanie i utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

1. Informujemy, że od dnia 18 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy na podstawie których za utratę dochodu do celów ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznaje się także obniżenie dochodu spowodowane przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 15oa. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.), który wszedł w życie w dniu 18.04.2020 r., uległ rozszerzeniu katalog dochodu utraconego stosowny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, określony odpowiednio w art.3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz.111 ze zm.) oraz art.2 pkt 17 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019r. poz. 670, z późn.zm.). W związku z powyższym za dochód utracony uważa się również obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 . Powyższy dochód utracony jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do:

• świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r., oraz

• świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.

Utrata dochodu ma wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, art.18 ust.4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Zatem od dnia wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego tj. od dnia 14 marca 2020 r. możemy mieć do czynienia z obniżeniem wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżeniem dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, uznawanym, na wniosek strony za utratę dochodu.

2. Dodatek solidarnościowy

W dniu 21 czerwca 2020 roku weszła w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1068), mocą której osobom spełniającym warunki określone w ustawie przysługuje dodatek solidarnościowy. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 13 w/w ustawy ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego lub jego utrata są odpowiednio uzyskaniem i utratą dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz są uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Osoby, którym ZUS ustali prawo do zasiłku solidarnościowego są zobowiązane do powiadomienia o tym fakcie organu realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, bowiem jest to okoliczność mająca wpływ na prawo do wymienionych świadczeń.

Ośrodek RPUiPR

 

Ogłoszenia Urząd Pracy

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: