Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY - OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2022

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU CELOWEGO

 FUNDUSZ
SOLIDARNOŚCIOWY
Program
„Opieka Wytchnieniowa”
- edycja 2022

DOFINANSOWANIE
480 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
480 000,00 zł

Bogatyński Ośrodek Pomocy Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni w związku z pozyskaniem środków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w Programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:                                                     

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami  posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021r. Poz 573))
 3. osobami posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021r. Poz 573))
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

 1. W odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;
  b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.
 2. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
  a) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Adresatami programu są:
Członkowie rodzin lub opiekunowie  sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i sprawujący całodobową opiekę nad tą osobą.

Program w BOPSiWR w Bogatyni będzie realizowany w następującej formie:
-  usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, prowadzone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej..  Realizacja programu w znacznej mierze przyczyni się do zwiększenia wsparcia członkom rodzin  i opiekunom osób niepełnosprawnych. Pomoże odciążyć  opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach i zapewnieni czasowe zastępstwo. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponowały czasem dla siebie. Członek  rodziny/opiekun sprawujący osobistą, bezpośrednią  opiekę nad osobą niepełnosprawną  otrzyma możliwość realnego, systematycznego wsparcia w postaci usług opieki wytchnieniowej. Otrzyma możliwość dysponowania swoim czasem, który będzie mógł przeznaczyć na swoje potrzeby ( odpoczynek, regenerację czy też załatwianie różnych spraw).

Procedura przystąpienia do programu:
Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022. Wnioski o przyznanie opieki wytchnieniowej wydają pracownicy Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni przy ul.Żołnierzy II AWP 14  w godz. od 700 do 1500.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:                                                            

 • dowód osobisty osoby składającej wniosek,                               
 • orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności                             
 • prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu zgodnie z załączonym wzorem do pobrania na końcu strony.
  Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

Ważne
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z  przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Przyznanie opieki wytchnieniowej uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczbę osób, które zechcą być uczestnikami Programu.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 

 

Ośrodek RPUiPR

 

Ogłoszenia Urząd Pracy

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: