Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Fundusz alimentacyjny

 

     Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowanymi z budżetu Państwa. Terminy składania wniosków na okres świadczeni owy 2020/2021.

Od 1.07.2020 r. można składać wnioski elektronicznie za pośrednictwem platformy internetowej, a od dnia 1.08.2020 r w formie papierowej

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną należy wypełnić załączniki do wniosku:

-załącznik ZFA-03 – oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny

- załącznik ZFA-05 w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego

-załącznik ZFA-06 oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

Uwaga : Na dzieci które toczą się odrębne postępowania egzekucyjne należy składać osobne wnioski.

Komu przysługuje? Przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Komu nie przysługuje? Nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona: 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; 2.zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 900 złotych. Przyznanie funduszu alimentacyjnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę". W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Jaka wysokość? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Ośrodek RPUiPR

 

Ogłoszenia Urząd Pracy

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: