Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu bogatynia.naszops.pl

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bogatynia.naszops.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie https://bogatynia.naszops.pl

Data publikacji strony internetowej:31.03.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji:31.03.2020.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Natalia Danieluk ,adres poczty elektronicznej n.danieluk@ops-bogatynia.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 14. Przed wejściem znajduje się jeden schodek a także podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia. Na samym dole również znajdują się pokoje pracowników socjalnych. Na drugim piętrze znajduje się gabinet Dyrektora BOPSiWR oraz pokoje pracowników. Pozostali pracownicy mają swoje pokoje na poddaszu.

Dla osób na wózkach i nie tylko w budynku znajduje się platforma dźwigowa w formie windy, dzięki której można się dostać na pozostałe piętra Ośrodka.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od drzwi wejściowych. Kluczyk jest w sekretariacie.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W BOPSiWR nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Ośrodek RPUiPR

 

Ogłoszenia Urząd Pracy

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: