Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Informacja o przystąpieniu do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni kolejny raz przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Główny cel Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, to wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  1. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mają na celu przede wszystkim zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1)    wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2)    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3)    załatwianiu spraw urzędowych;
4)    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5)    zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Asystentem osobistym może być osoba wskazana przez osobę niepełnosprawnością, z wyłączeniem członków rodziny t.j.: rodziców i dzieci, rodzeństwa, wnuków, dziadków, teściów, macochy, ojczyma oraz innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubiegającą się o usługi asystenckie. W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o wsparcie asystenta nie wskaże takiej osoby, asystenta z odpowiednimi kwalifikacjami kieruje Ośrodek Pomocy Społeczne i Wsparcia Rodziny w Bogatyni.

 

Ośrodek RPUiPR

 

Ogłoszenia Urząd Pracy

Nieodpłatna pomoc prawna

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: